Hasholt, B. (1985) “Georg Matthess und Kåroly Übell: Allgemeine Hydrogeologie: Grundwasserhaushalt. (Lehrbuch der Hydrogeologie, Bd. 1).”, Geografisk Tidsskrift, 85. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/44091 (Set: 21februar2020).