Holm Jakobsen, B. (1993) “Humus, its structure and role in agriculture and environment. Proceedings of the 10th symposium humus et planta, held in Prague August 1991. J. Kubát (ed.). - (Developments in agricultural and managed-forest ecology; 25).”, Geografisk Tidsskrift, 93. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/42244 (Set: 24november2020).