Aagesen, Aage. 1943. “ Et samfærdselsgeografisk Studie”. Geografisk Tidsskrift 46 (januar). https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48346.