Schon, Axel. 1975. “Landsretssagfører Mogens Mullertz, R. DM. p.P. 1891-1975”. Geografisk Tidsskrift 74 (januar). https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/45678.