REDAKTIONEN, -. Friherre Erland Nordenskiölds Foredrag i Selskabet den 6. April om hans Rejser i Perus og- Bolivias Grænsedistrikter. Geografisk Tidsskrift, v. 18, 1 jan. 1906.