MYLIUS-ERICHSEN, L. Plan til en dansk Skibs- og Slædeekspedition til Grønlands Nordostkyst. Geografisk Tidsskrift, v. 18, 1 jan. 1906.