P. KOCH, J. Fra Generalstabens topografiske Afdelings Virksomhed paa Island. Geografisk Tidsskrift, v. 18, 1 jan. 1906.