REDAKTIONEN, -. Friherre Oscar Dickson. (Født 2/12 23 i Gøteborg, død 6/6 97 paa Almnæs ved Vettern.). Geografisk Tidsskrift, v. 14, 1 jan. 1898.