REDAKTIONEN, -. Hovedresultaterne af Dr. Th. Thoroddsens Undersøgelser paa Island i Aarene 1881—1898. Geografisk Tidsskrift, v. 14, 1 jan. 1898.