ARNKIEL, -. Det grønlandske Postvæsen,. Geografisk Tidsskrift, v. 5, 1 jan. 1881.