HANSEN, P. Stormfloden af 13de November 1872 og de Arbejder, den har fremkaldt paa Laaland-Falster,. Geografisk Tidsskrift, v. 3, 1 jan. 1879.