E. NORDENSKIÖLD, A. Et Besag paa Beringsøen,. Geografisk Tidsskrift, v. 3, 1 jan. 1879.