NIELSEN, N. Den Danske Lods 11. Udgivet af Det Kongelige Danske Søkort 287 S. 16X25 cm. København 1939. Pris: Kr. 5,00. Geografisk Tidsskrift, v. 42, 1 jan. 1939.