STEENSBERG, A. Gruddbo på Solleron. En Byundersokning tillågnad Sigurd Erixon 26—3—1938.3—1938. Redaktion Gosta Berg och Sigfrid Svensson. Nordiska Museets Handlingar: 9. — Stockholm 1938. Pris: 28 sv. Kr. Geografisk Tidsskrift, v. 42, 1 jan. 1939.