MONTELL, G. J. Prip-Møller: Chinese Buddhist Monasteries. Geografisk Tidsskrift, v. 42, 1 jan. 1939.