STEENSBERG, A. Geografiske Faktorers Indflydelse paa Seglens eller Leens Anvendelse til Kornhøst. Geografisk Tidsskrift, v. 42, 1 jan. 1939.