HATT, G. Robert W. Williamson: Religious and Cosmic Beliefs of Central Polynesia Vol. I — II. Cambridge (University Press) 1933. Geografisk Tidsskrift, v. 39, 1 jan. 1936.