FRISTRUP., B. Gyldendals Vægkort l og 2. Udarbejdet af professor, dr. phil. Johannes Humlum. 100 X 140 cm. Pris pr. stk. kr. 28,— (uopklæbet). Geografisk Tidsskrift, v. 59, 1 jan. 1960.