KINGO JACOBSEN., N. Henrik LundegÄrdh: Klima und Boden. VEB Gustav Fischer Verlag. Jena 1957. 18 X 25 cm. 584 sider, 145 fig. og 2 kort. Geografisk Tidsskrift, v. 56, 1 jan. 1957.