HELKIƆR JENSEN, R. Raymond Riley: Belgium. Geografisk Tidsskrift, v. 76, 1 jan. 1977.