HANSEN, V. lelge Salvesen: Jord i Jemtland. iosetningshistoriske og økonomiske studier i grenseland ca. 1200-1650. Det nordiske Ødegårdsprosjekt, Publikasjon Nr. 5. ostersund 1979 . 184 s., 15x21 cm. Geografisk Tidsskrift, v. 80, 1 jan. 1980.