S. JENSEN, H. Et spændende og markant 100 års minde - om et helt fantastisk menneske!. Geografisk Tidsskrift, v. 89, 1 jan. 1989.