WICHMANN MATTHIESSEN, C. Byerhvervene. Lokaliseringstendenser 1970-83. Geografisk Tidsskrift, v. 87, 1 jan. 1987.