HANSEN, V. Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660. Red. af Karl-Erik Frandsen. Geografisk Tidsskrift, v. 85, 1 jan. 1985.