Redaktionen, -. (1906). Friherre Erland Nordenskiölds Foredrag i Selskabet den 6. April om hans Rejser i Perus og- Bolivias Grænsedistrikter. Geografisk Tidsskrift, 18. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49308