Mylius-Erichsen, L. (1906). Plan til en dansk Skibs- og Slædeekspedition til Grønlands Nordostkyst. Geografisk Tidsskrift, 18. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49290