Redaktionen, -. (1898). Hovedresultaterne af Dr. Th. Thoroddsens Undersøgelser paa Island i Aarene 1881—1898. Geografisk Tidsskrift, 14. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49107