A. D. Jensen, J. (1898). Danske arktiske Expeditioner 1605—1620. Udgivne med Anmærkninger og Indledninger af C. C. A. Gosch for The Hakluyt Society. Geografisk Tidsskrift, 14. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/49102