Hansen, P. (1879). Stormfloden af 13de November 1872 og de Arbejder, den har fremkaldt paa Laaland-Falster,. Geografisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48653