Nielsen, N. (1939). Hugo Mathiessen: Den sorte Jyde. Tværsnit af Hedens Kulturhistorie. 22X14 cm, 220 S., 8 Tavler, 4 Kort. Gyldendalske Boghandel — Nordisk Forlag. København 1939. Pris: 6,50 Kr. Geografisk Tidsskrift, 42. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48255