Schou, A. (1939). Volgas Mellem-Løb. Forsøg paa en terrain-morfologisk Analyse ved Hjælp af Blokdiagrammer. Geografisk Tidsskrift, 42. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48233