Steensberg, A. (1939). Geografiske Faktorers Indflydelse paa Seglens eller Leens Anvendelse til Kornhøst. Geografisk Tidsskrift, 42. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48231