Tetens Nielsen, E., & M. Thamdrup, H. (1939). A Microclimatic Hygrometer. Geografisk Tidsskrift, 42. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/48226