Bistrup, H. (1931). Den nyopdukkede og atter forsvundne Ø under Vulkanudbruddet i Island 1783. Efter P. de Løvenørns Manuskript: „Reflexions sur (-’apparition d’une Ile volcanique pres d’lslande vue en 1783 disparue La méme Année". Geografisk Tidsskrift, 34. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/47864