Hansen., V. (1962). Alice F. A. Mutton: Central Europe. A regional and human geography (Geographies for Advanced Study). Longmans, London 1961. 475 s. med 130 fig. og 32 fotoplancher. 14 X 22 cm. 50 sh. Geografisk Tidsskrift, 61. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/46769