Hansen, V. (1960). Morphology and habitation in eastern Himmerland, NE. Jutland. Geografisk Tidsskrift, 59. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/46532