Kingo Jacobsen., N. (1957). Henrik LundegÄrdh: Klima und Boden. VEB Gustav Fischer Verlag. Jena 1957. 18 X 25 cm. 584 sider, 145 fig. og 2 kort. Geografisk Tidsskrift, 56. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/46314