Christiansen, S. (1977). G.E. Dalton (ed.): Study of agricultural systems. Geografisk Tidsskrift, 76. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/45853