Schon, A. (1975). Landsretssagfører Mogens Mullertz, R. DM. p.p. 1891-1975. Geografisk Tidsskrift, 74. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/45678