Christiansen, S. (1975). E. S. Higgs (ed) 1975: Palaeoeconomy,. Geografisk Tidsskrift, 74. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/45541