Rasmussen, K. (1978). Desertification: Its Causes and Consequenses. Geografisk Tidsskrift, 77. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/45454