Christiansen, C. (2001). Ecological comparisons of sedimentary shores. K. Reise (ed.). Berlin/New York, Springer 2001. (Ecological Studies) 151). XX, 384 s., ill. 24 cm. DEM 228,-. Geografisk Tidsskrift, 101. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/42420