Christiansen, S., & Wichmann Matthiessen, C. (1993). DEN DANSKE NATIONALKOMITE FOR GEOGRAFI. Geografisk Tidsskrift, 93. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/42287