Reenberg, A. (1993). N.J. Middleton & D.S.G. Thomas: World atlas of desertification. United Nations Environmental. Geografisk Tidsskrift, 93. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/42264