Christiansen, S. (1993). G. Heer & C. Kaarsberg: Brasilien - regnskoven, tørken, industrialiseringen. Geografisk Tidsskrift, 93. Hentet fra https://tidsskrift.dk/geografisktidsskrift/article/view/42251