(1)
Mylius-Erichsen, L. Plan Til En Dansk Skibs- Og Slædeekspedition Til Grønlands Nordostkyst. gt 1906, 18.