(1)
Redaktionen, -. Friherre Oscar Dickson. (Født 2/12 23 I Gøteborg, død 6/6 97 Paa Almnæs Ved Vettern.). gt 1898, 14.