(1)
Redaktionen, -. Hovedresultaterne Af Dr. Th. Thoroddsens Undersøgelser Paa Island I Aarene 1881—1898. gt 1898, 14.