(1)
Hansen, P. Stormfloden Af 13de November 1872 Og De Arbejder, Den Har Fremkaldt Paa Laaland-Falster,. gt 1879, 3.