(1)
A. D. Jensen, J. Vandring Paa Den grønlandske Indlandsis I Aaret 1878,. gt 1879, 3.